Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • Sevenmen
 • sadnessdove
 • frogmovies
 • majenki
 • homosuperior
 • day11shadow
 • guyver
 • tak-chetnie
 • DontKillMe
 • overacupoftea
 • angelsdemon
 • DavyJones
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • lovesweets
 • suckslife
 • ciapciararapciap
 • magdacnn
 • grotesque
 • onlykate
 • orlowska
 • ephee
 • nathrae
 • LoveYourself
 • woolowinka
 • photonom
 • breakonthrough
 • hysterie
 • diammond
 • nika-ratte
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

6120 6b7b 500
Reposted byNaitliszp125

July 22 2019

5465 b92c 500

July 18 2019

2897 fb59 500
Reposted byverdantforcedurszlak

July 17 2019

1725 4299 500
Reposted byIMSkivlovp856

July 16 2019

6163 c428 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viashegone shegone
0292 bd79
Reposted fromMtsen Mtsen viahrabiapawel hrabiapawel

July 14 2019

4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viabodyinthegarden bodyinthegarden
8789 4511 500
Całuje bo... ma pociąg.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaVostok Vostok
- Pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów?
- Wszystko.
- Mnie?
- Także.
- To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.
— Hłasko
Reposted frombanshe banshe viatalarcio talarcio
9477 4428 500
Reposted fromoll oll vianiedoskonalosc niedoskonalosc
8601 acfc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaikko aikko

Wargi mnie bolą z niepocałowania, zresztą nie tylko wargi, bolą oczy z niepatrzenia, i dłonie, i opuszki palców bolą też. Siedem przeklętych dni, co tydzień. 

— Urszula Kozioł
9969 cfd9 500
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
8776 83e3 500
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viakokoloko kokoloko
-To prawda, byłam otoczona...
-Zwłaszcza ciszą. Nigdy nie widziałem kobiety, wokół której byłoby tyle ciszy. Żywa tajemnica chroniona niewidocznym, ale wyczuwalnym murem. Daleka. Niedostępna. 
— E.E.Schmitt
Reposted frommartinif16 martinif16 viagregorczykm gregorczykm
9274 081a 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagregorczykm gregorczykm
7510 d190
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viagregorczykm gregorczykm
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viacatherineee catherineee
9472 8540 500
Reposted fromoll oll vianicciekawego nicciekawego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl