Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • Sevenmen
 • nika-ratte
 • diammond
 • hysterie
 • breakonthrough
 • photonom
 • woolowinka
 • LoveYourself
 • nathrae
 • ephee
 • orlowska
 • onlykate
 • grotesque
 • magdacnn
 • ciapciararapciap
 • suckslife
 • lovesweets
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • DavyJones
 • angelsdemon
 • overacupoftea
 • DontKillMe
 • tak-chetnie
 • guyver
 • day11shadow
 • homosuperior
 • majenki
 • frogmovies
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viascorpix scorpix
Zupo, nie rób tak więcej...
4292 b0dd
Reposted fromiamstrong iamstrong viascorpix scorpix
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viascorpix scorpix
2900 c291
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix

December 16 2017

2955 e5da
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viayanek yanek
Wystarczyło 17 minut i 41 sekund słuchania Twojego głosu aby wszystkie okropieństwa dnia dzisiejszego odeszły w niepamięć.
Reposted fromnoquestions noquestions viaawakened awakened
8156 33f0
Reposted from777727772 777727772 viaawakened awakened
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaawakened awakened
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaawakened awakened
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaxannabelle xannabelle
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Całuję Cię strasznie natrętnie - tak jak nawet nie przypuszczasz, że potrafię
— Twój Jeremi
3630 4913
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4525 3baf
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viaazazel azazel
Reposted fromjasminum jasminum viaineednow ineednow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl