Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • Sevenmen
 • nika-ratte
 • diammond
 • hysterie
 • breakonthrough
 • photonom
 • woolowinka
 • LoveYourself
 • nathrae
 • ephee
 • orlowska
 • onlykate
 • grotesque
 • magdacnn
 • ciapciararapciap
 • suckslife
 • lovesweets
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • DavyJones
 • angelsdemon
 • overacupoftea
 • DontKillMe
 • tak-chetnie
 • guyver
 • day11shadow
 • homosuperior
 • majenki
 • frogmovies
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

5298 fa9f
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
4258 45cc
Reposted fromtress tress viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4476 9bfe 500
Reposted frompiehus piehus viaesperer esperer
0265 8e28
Reposted fromkodokuna kodokuna viastrawberriest strawberriest
3431 7d1e

We have new posters at school…. I don’t like them

Reposted frommyry myry viadontforgetme dontforgetme
mam wielką potrzebę Ciebie...
— ogromną...
Reposted fromdusielecc dusielecc viagdziejestola gdziejestola
6195 b1af
Reposted fromundertow undertow viagdziejestola gdziejestola
3698 ba65
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
1894 8ee1
Reposted fromourhogwarts ourhogwarts viatarczyn tarczyn
3914 1482

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viaasylopath asylopath
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viaasylopath asylopath
9844 5883
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viagdziejestola gdziejestola
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viagdziejestola gdziejestola
Każdy człowiek zostawia odciski palców w życiu tych, z którymi się zetknął.
— lookafteryou.soup.io

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl