Tumblelog by Soup.io
 • Sevenmen
 • nika-ratte
 • diammond
 • hysterie
 • breakonthrough
 • photonom
 • woolowinka
 • LoveYourself
 • nathrae
 • ephee
 • orlowska
 • onlykate
 • grotesque
 • magdacnn
 • ciapciararapciap
 • suckslife
 • lovesweets
 • makswilczur
 • DavyJones
 • angelsdemon
 • overacupoftea
 • DontKillMe
 • tak-chetnie
 • guyver
 • day11shadow
 • homosuperior
 • majenki
 • frogmovies
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
1773 f79e
Reposted fromTenSigis TenSigis viatfu tfu
8347 605d

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
6633 aeb2 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vialaluna laluna
2662 7b83
Reposted fromcleanout cleanout vialaluna laluna
8866 397e 500
Reposted fromsopadepollo sopadepollo vialaluna laluna
3439 0922
Reposted fromrisky risky vialaluna laluna
3768 d099
Reposted fromSixtus Sixtus vialaluna laluna
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
5905 87d8 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
0297 0f76

serious:

who were you?

3868 9c21
5775 27c6 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viarawwwr rawwwr
2176 8a05 500

filmaticbby:

“My heart was broken - it’s always gonna be broken, and I know yours is broken, too.”

Manchester by the Sea (2016)
dir. Kenneth Lonergan

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viarawwwr rawwwr
5473 af4c
Reposted fromcocomove cocomove viagumisiowelove gumisiowelove
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viapiglet piglet
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl