Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • Sevenmen
 • nika-ratte
 • diammond
 • hysterie
 • breakonthrough
 • photonom
 • woolowinka
 • LoveYourself
 • nathrae
 • ephee
 • orlowska
 • onlykate
 • grotesque
 • magdacnn
 • ciapciararapciap
 • suckslife
 • lovesweets
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • DavyJones
 • angelsdemon
 • overacupoftea
 • DontKillMe
 • tak-chetnie
 • guyver
 • day11shadow
 • homosuperior
 • majenki
 • frogmovies
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

2983 5606 500
Reposted fromahora ahora viainsanedreamer insanedreamer
Kiedy porównujesz dziecko z innymi czuje sie ono oceniane. Czuje się gorsze bo w jego mniemaniu, gdyby było lepsze z nikim byś go nie porównywał. Ciągłe wspominanie o innych dzieciach każe mu wyciągać wnioski, że nie jest wystarczająco dobre
— takie ciekawe wykłady
Drogie Panie, zdradzę wam tajemnicę – jeśli nie mówicie swojemu facetowi o co wam chodzi, to on nie wie o co wam chodzi.
— znalezione
Jeśli naprawdę ci na kimś zależy, pozostawisz mu swobodę działania, choćby to działanie było nie po twojej myśli. 
— Jacek Piekara/bardzo nie po mojej
Reposted fromhardbitch hardbitch viamysweetheartt mysweetheartt
4053 9499 500
Reposted fromnikotyna nikotyna vialaparisienne laparisienne
Czuję, że coś nas łączy. Czuję, że coś nas wspólnie wkurwia.
— Jakub Żulczyk

July 19 2018

2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr vialaparisienne laparisienne
7285 b36e 500
4934 f17f
Reposted frompanikea panikea viakissgirlmart kissgirlmart
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viakingavonschabert kingavonschabert
5130 4f92 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaqlaumax qlaumax
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viayourhabit yourhabit
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle vialeniwieec leniwieec
(...) Chcesz leżeć? Leż. Chcesz nic nie robić? Nie rób. Ale nie narzekaj, że życie jest bez sensu.
Zmniejsz oczekiwania albo zwiększ wysiłki.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialeniwieec leniwieec
6478 58cf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaimaybebad imaybebad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl