Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • sadnessdove
 • Sevenmen
 • nika-ratte
 • diammond
 • hysterie
 • breakonthrough
 • photonom
 • woolowinka
 • LoveYourself
 • nathrae
 • ephee
 • orlowska
 • onlykate
 • grotesque
 • magdacnn
 • ciapciararapciap
 • suckslife
 • lovesweets
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • DavyJones
 • angelsdemon
 • overacupoftea
 • DontKillMe
 • tak-chetnie
 • guyver
 • day11shadow
 • homosuperior
 • majenki
 • frogmovies
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

Jak to kiedyś ktoś mądrze zauważył, dwie połówki jabłka spotykają się rzadko, wspólne życie częściej przypomina ciągłe próby dopasowania się ogórka do kalafiora. Święte słowa.
— Ewelina Kłoda "W poszukiwaniu siebie"
Reposted fromdomilee domilee viaguerriera guerriera
1053 cb6a
Reposted fromfungi fungi viaHogattaa Hogattaa
I […] wszystko było wspaniale, bo przecież u każdego „wspaniale” wygląda mniej więcej tak samo. […]
A potem wszystko zaczęło się pieprzyć, co jest dużo ciekawsze, bo u każdego wszystko zaczyna się pieprzyć odrobinę inaczej.
— J. Żulczyk
Nadzieja bierze mnie w ramiona i trzyma w swoich objęciach, ociera mi łzy i mówi, że dziś, jutro, za dwa dni wszystko będzie dobrze, a ja jestem na tyle szalona, że ośmielam się w to wierzyć.
— Tahereh Mafi "Dotyk Julii"
2642 7d2d
Czasem możesz mieć gorszy dzień, ale to tylko dzień. Kolejnego poranka musisz wstać i spróbować na nowo iść do przodu.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Pamiętaj, że jedynym głupim pytaniem jest to, które chciałeś zadać, ale tego nie zrobiłeś.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via4777727772 4777727772
1569 d7b5
Reposted fromturquoise turquoise viagrzej grzej
5931 7052 500
Reposted fromsargon sargon viamisspandora misspandora
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— Adam Ziemianin
Reposted fromhelven helven viacongreve congreve
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viacongreve congreve
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viacongreve congreve
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic viaelusive elusive
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabzdura bzdura
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaoxytocin oxytocin
4662 c2ec 500
Reposted frominto-black into-black viabezwladnie bezwladnie
znowu dziś umrę gdzieś tak 
z siedem razy 
w tym trzy razy pod rząd
— E. Mitręga
Reposted fromweightless weightless viaMartwa13 Martwa13
1221 ba0e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl